ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Επιχείρηση

Αναμφίβολα το να διοικεί κανείς μια επιχείρηση τον καθιστά υπεύθυνο για τις αποφάσεις που θα καθορίσουν την εξέλιξη και της βιωσιμότητά της.

Αποτελούμε Εγγύηση για την Ασφάλιση της Επιχείρησης σας.

Η επιχείρησή σας είναι τόσο σημαντική για εσάς όσο και η οικογένειά σας ή η καθημερινότητά σας. Γι’ αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η ασφαλιστική της κάλυψη, έτσι ώστε να είναι θωρακισμένη από οποιοδήποτε παράγοντα που μπορεί να την εκθέσει σε κίνδυνο.

Στόχος μας είναι η επιτυχής κάλυψη της επιχείρησης σας, υπολογίζοντας πάντα το κόστος και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μας, εφόσον αυτή είναι και η δική σας προτεραιότητα.

ασφαλεια επιχειρησης

Καλύψεις:

Κτιριακές εγκαταστάσεις, εμπορεύματα και εξοπλισμό επιχείρησης από κινδύνους όπως πυρκαγιά, έκρηξη, ακραία φαινόμενα, σεισμός, καταστροφή υαλοπινάκων κ.α.

Κάλυψη κλοπής και ληστείας.

Κάλυψη δαπανών μετά την ζημιά όπως : έξοδα πυρόσβεσης, αποκομιδής συντριμάτων, ζημιές οικοδομής συνέπεια κλοπής, έξοδα μηχανικών , έξοδα μεταστέγασης και φύλαξης.

Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας για αποκατάσταση ή περιορισμό της ζημιάς στην επιχείρηση σας.

Αστική ευθύνη απέναντι σε τρίτους.

Κατοικία

Προτεραιότητα μας είναι η εξασφάλιση της κατοικίας μας, που με τόσο κόπο αποκτήσαμε, καινούρια ή παλαιότερη, κύρια ή εξοχική, η κατοικία μας είναι ο χώρος που νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια.

Αναμφισβήτητα είναι ο χώρος που απολαμβάνουμε τις προσωπικές μας στιγμές με την οικογένεια μας ή με φίλους.

Παράλληλα είναι ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας που αξίζει να προστατεύσουμε.

Εμπιστευτείτε m.a.s.

Σύμφωνα με τις ανάγκες σας, μπορούμε ξεκάθαρα να βοηθήσουμε να επιλέξετε την καλύτερη ασφάλεια για την κατοικία σας.
Εστιάζουμε στα αποκλειστικά μας προνόμια και την αξιοπιστία σε περίπτωση ζημιάς, προστατεύοντας την περιουσία σας από την πιο απλή ως και την πιο απρόβλεπτη ζημιά.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η κατοικία μας στεγάζει όλα όσα αγαπάμε, το παρελθόν το παρόν και το μέλλον μας.

Είναι σημαντική η ασφάλεια της και αυτό πρέπει να αποτελεί την προτεραιότητα μας.
Οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές , οι έντονες βροχοπτώσεις ή οι ραγδαίες κλιματικές αλλαγές, έχουν ως συνέπεια την αύξηση των επιβλαβών φαινομένων για την περιουσία μας.
Ένα ακόμα στοιχείο είναι και οι σεισμοί που πλήττουν την χώρα μας .

Το πρόγραμμα “Ασφάλισης κατοικίας από κάθε κίνδυνο” είναι ένα πρόγραμμα νέας φιλοσοφίας που απευθύνεται στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών ώστε να προστατέψουν το οικοδόμημα ή το περιεχόμενό τους, προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες.

Τα οφέλη που έχετε με το πρόγραμμα “ Ασφάλισης κατοικίας από κάθε κίνδυνο” είναι τα εξής:

  • Ασφάλιση της κατοικίας σας από κάθε αιφνίδιο και τυχαίο κίνδυνο που μπορεί να την πλήξει.
  • Διευρυμένη κάλυψη ζημιών στο κτίριο ή στο περιεχόμενο από οποιαδήποτε αιτία.
  • Κάλυψη συνολικά της οικογενειακής εστίας με την μορφή πολυασφαλιστηρίου. Καλύπτει υλικές ζημιές κτιρίου και περιεχομένου.
  • Ευέλικτη επιλογή καλύψεων.

Ελεύθερη επιλογή βασικών και προαιρετικών καλύψεων.

Βασική κάλυψη

Κάλυψη κατά παντός κινδύνου για την οικοδομή και το περιεχόμενο.

Προαιρετικές καλύψεις

Κάλυψη σεισμού ή κάλυψη Ατομικής και Οικογενειακής Ευθύνης.

4 Λόγοι για να επιλέξετε το πρόγραμμα ¨Ασφάλιση κατοικίας από κάθε κίνδυνο”

Ολοκληρωμένη κάλυψη των ζημιών που τυχόν συμβούν στην οικία σας ή το περιεχόμενό της, από οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, μας δίνει την κάλυψη σε αντικείμενα υψηλής αξίας όπως χαλιά, πίνακες ζωγραφικής κλπ.

Κάλυψη των ζημιών του κτιρίου και των οικοσυσκευών σε αξία αντικατάστασης νέου.

Κάλυψη των ευθυνών σας για τις οικονομικές συνέπειες από την αστική ευθύνη προς τρίτους οι οποίες οφείλονται σε ζημιές αυτών από πράξεις δικές σας, των μελών της οικογένειας αλλά και των οικιακών βοηθών, κηπουρών κλπ.

Μη χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες τόσο κατά την ασφάλιση όσο και κατά την αποζημίωση.

Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τις παγίδες και τις ζημιές. Μπορεί όμως να μετριάσει αυτές με τις κατάλληλες προφυλάξεις , με σωστό σχεδιασμό αλλά κυρίως με την ασφαλιστική κάλυψη.

Εμπιστευτείτε m.a.s.