ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα τελευταία χρόνια η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης παρουσιάζει μεγάλη άνοδο ως προς τον όγκο των πωλήσεων και ως προς τις κατηγορίες επαγγελματιών που μπορεί να καλύψει.

Πλέον οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης για τις περιπτώσεις που θα θεωρηθούν υπεύθυνοι και θα υποχρεωθούν να πληρώσουν απαιτήσεις από ζημιές που θα προξενηθούν σε τρίτους.

Βασικές κατηγορίες Αστικής Ευθύνης και συνάμα με πολύ προσιτό κόστος είναι οι κάτωθι:

Αστική Ευθύνη Επαγγελματιών/Επιχειρήσεων

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της μια επιχείρηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με ευθύνες απέναντι σε τρίτους για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές κατά την άσκηση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Ειδικά προγράμματα κάλυψης για :

 • Δικηγόρους
 • Συμβολαιογράφους
 • Ιατρούς
 • Φαρμακοποιούς
 • Αρχιτέκτονες
 • Πολιτικούς μηχανικούς

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος.

Ενδεικτικά η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει κάλυψη:

 • Εισαγωγέα
 • Κατασκευαστή

Η Εθνική Ασφαλιστική επίσης διαθέτει προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν την αστική ευθύνη απέναντι σε τρίτους σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν στα πλαίσια των καθημερινών δραστηριοτήτων μας

Αστική Ευθύνη Ιδιώτη

Κάλυψη για συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες σας

 • Αστική Ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου.
 • Αστική Ευθύνη από την χρήση ποδηλάτου.
 • Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς , διαρροή υδάτων που προέρχεται από την μόνιμη ή εξοχική κατοικία του ασφαλιζόμενου.
 • Αστική Ευθύνη της οικογένειας του ασφαλιζόμενου.
 • Αστική Ευθύνη προϊόντος.

Εμπιστευτείτε m.a.s.